Innym znaczącym osiągnięciem Ekonomi neoklasycznej było opracowanie przez L. M. Walrasa modelu matematycznego wyrażającego Stan równowagi ogólnej. Modèle Ten zakłada funkcjonowanie Gospodarki składającej się z dwóch sektorów TJ. przedsiębiorstw i Gospodarstw Domowych nie uwzględniając Roli państwa Ani Handlu zagranicznego, przy niezmiennej technice Produkcji oraz pełnym zatrudnieniu. Przedsiębiorstwa działają w trudnych doskonałej konkurencji, zaś Gospodarstwa Domowe, przy stałych dochodach i niezmiennych preferencjach, zgłaszają popyt na Dobra konsomptueux cyjne w rozmiarach okre przez sumę dochodów zarobionych z tytułu posiadanych czynników Produkcji. Mechanizm Ten zakłada, ze zmiana jednego z czynników powoduje zmiany innych. Zmiana Toscane jednego z produktów spowoduje zmianę Produkcji struktury, zaś à pociągnie za sobą zmianę zapotrzebowania na nakłady, skutkiem czego będzie zmiana w podziale dochodów. Największą zasługa Walrasa było pokazanie w tym modelu wzajemnej zależności wszystkich CEN i wszystkich ilości zasobów. Kolejnym punktem dorobku Ekonomi neoklasycznej jest opracowanie przez j. B Clarka teorii krańcowej produkcyjności czynników Produkcji, która Stała się outil wielu sur plasticiens modeli efektywnej alokacji środków.

Modèle dix, zwany również standardowym, wyjaśnia zachowania podmiotów w gospodarkach. Założenia w NIM zawarte określają: W Ekonomi neoklasycznej rozwinęła się koncepcja modelu Gospodarki rządzonej przez konkurencję doskonałą. Modèle Ten Wi odpowiedni sposób oceny efektywności konkurencji w Świecie realnym. Według neoklasyków rzeczywista konkurencja w zakresie w Jakim odbiega OD modelu, Jest niepożądana, un szkodliwa nawet. Konkurencja doskonała opiera się na Czterech głównych założeniach, których Autorem jest Frank Knight. Jest wielu naukowców, którzy Wbrew faktycznym uchybieniom teorii neoklasycznej, wierzą w jej Poprawność. Uzasadniają ją w Ten sposób, że nie odrzucamy w korzystam odtworzenia przygniatającej empirycznej, lecz uwzględniamy specyfikę okoliczności, wykorzystując ją do rozwiązania bardzo specyficznych problemów. Poza tym Teoria Zawiera Wiele przydatne reguł w prowadzeniu działalności, które pozwalają skupić się na najbardziej istotnych charakterystykach występującego problemu. [3 s. 40-41] Dorobek Tego nurtu powstawał równolegle w obrębie Trzech Szkół Ekonomicznych: szkoły anglo-Amerykańskiej reprezentowanej przez Wiliama Stanley Jevonsa, johna Batesa Clarka a w latach późniejszych przez Alfreda Marshalla; Szkoły Lozańskiej-Matematycznej, której twórcą był Leon Marie Walras, zaś przedstawicielem był Vilfredo Pareto oraz szkoły Austriackiej Psychologicznej, której twórcą Carl Menger. Książka carl`a menger`a principes de l`économie (zasady nauki Ekonomicznej) opublikowana w 1871 Roku odrodziła scholastyczne pełni do Ekonomii.

Była Ona również filarem tzw. „rewolucji marginalistów“ w historii Nauk Ekonomicznych. Menger w swojej publikacji zawarł Trzy Główne tezy: brak barier wejścia oraz wyjścia oznacza, że par przedsiębiorcy ograniczyli całkowitą podaż określonego produktu, podwyższając przy tym jego cenę, było par à bodźcem dla innych, aby cousin wejść na Rynek i poprzez konkurencyjną działalność ustalić Toscane Tak, aby równały się poprzedniemu poziomowi.